PORTFOLI DE SERVEIS

Especialitzats en mecanitzats CNC

Home / Portfoli

Els Nostres Serveis

Especialitzats en mecanitzats CNC

Amb la maquinària que disposem, Tallers Jaro ofereix al seu servei la fabricació i mecanització de peces d'alta precisió, tant en sèries llargues com a més reduïdes. Tres dels torns que disposem ofereixen la possibilitat de fabricació de peces en sèrie des de 5 a 60 mm de diàmetre, gràcies als alimentadors que tenen cada un d'ells i que s'adapten a les necessitats dels nostres clients. Amb l'altre torn, el més gran, oferim la fabricació de tot tipus de peces de 60 a 400 mil·límetres de diàmetre, aquest no té pinces, té urpes. També posseeix un alimentador que ofereix la possibilitat de fabricació de peces en sèrie fins a 75 mil·límetres.

El centre de mecanitzat vertical, amb una bancada de 400x350 i amb una capacitat de 16 eines, li dóna una altíssima versatilitat de mecanització.

A més disposa de màquines auxiliars per a realitzar segones operacions de roscat, trepat, etc. a fi de poder lliurar a el client les peces completament acabades.